Návod k instalaci snímačů:

 

 

K instalaci budete potřebovat toto vybavení: šroubováky odpovídajících rozměrů a tvarů, transformátorovou (max. 50 až 75W - pozor na možnou demagnetizaci snímačů) nebo jinou vhodnou pájku, cín, kalafunu nebo jiný přípravek na pájení, pinzetu, nůž, nůžky nebo štípací kleště, vodiče na zapojení (pokud budou potřeba).

 

 

1)    Než začnete, připravte si schéma zapojení a všechny potřebné komponenty, ověřte si správnou a bezproblémovou funkci všech stávajících potenciometrů, přepínačů a výstupní zdířky.

Zvažte především, zda by nebylo vhodné vyměnit potenciometry za nové - špatně fungujícími, či špatnými hodnotami potenciometrů můžete zvuk nových snímačů znehodnotit (Pozor - pokud vyměňujete aktivní snímače za pasivní - pasivní snímače vyžadují zcela jinou hodnotu potenciometrů!). Pokud je potřeba, je možné stávající potenciometry či přepínače vyčistit vhodným, k tomu určeným přípravkem, většinou je to ale pouze dočasné řešení.

Pro výběr potenciometrů čtěte zde.

 

2)    Při práci si nástroj podložte např. ručníkem, či jinak zabezpečte proti poškrábání.

Pokud vyměňujete původní snímače za nové, před jejich demontáží doporučujeme pečlivě si poznamenat a obkreslit původní zapojení pro případ, že byste v budoucnu chtěli uvést nástroj do původního stavu.

Sundejte struny a pokud nejsou snímače umístěny na pickguardu, nejdříve kabely od původních snímačů odpájejte, příp. odstřihněte.  Poté demontujte původní snímače, v případě, že je budete chtít v budoucnu použít, uschovejte je na suchém místě, mimo vliv elektromagnetických polí.

Pokud je na kytaře pickguard a snímače nebo kompletní elektronika je umístěna na něm, odšroubujeme pickguard, zapojení si poznamenáme a demontujeme původní snímače.

 

3)    Demontujte ostatní části elektrického vybavení kytary, které jste se rozhodli vyměnit. Před výměnou za nové doporučujeme, pokud tomu tak již není, dutiny nástroje, kde jsou součástky umístěny, elektricky odstínit - buďto vylepit stínící fólií (měděnou, příp. hliníkovou) nebo je možno použít speciální elektricky vodivý sprej. Tímto můžete částečně omezit vliv elmag. rušení a potlačit tak nežádoucí rušivé projevy. Zvlášť vhodné je to v případě komplikovanějších zapojení, kde používáme hodně nestíněných vodičů apod.

 

4)    Namontujeme všechy potřebné komponenty a snímače.  Pokud jsou u snímačů přiloženy pružinky nebo silikonové trubičky, zkrátíme jejich délku tak, aby snímač bylo možno výškově seřizovat v takovém rozmezí, jaké budeme potřebovat v závislosti na výšce strun a umístění snímače v nástroji. Pamatujme v tomto případě na to, že snímač by měl být uchycen v nástroji pružně - pokud tomu tak nebude, budou se do zvuku ve větší míře přenášet hluky, klepání apod., kytara bude výrazně mikrofoničtější a náchylnější na zpětnou vazbu a nejrůznější rezonance.

U snímačů pro basové kytary se často místo pružinek používají různé pěnovky apod., kterými se snímače podloží, zde také použijeme výšku podložky pod snímač vzhledem k výše zmíněnému.

 

5)    Kabely od snímačů zkrátíme na takovou délku, abychom měli rezervu cca 3-4 cm vzhledem k místu, kde je budeme pájet. Ponechané příliš dlouhé kabely, zvláště, pokud nejsou stíněné, mohou poskytovat nežádoucí prostor pro indukci elmag. rušení.

Pozor - pokud si nejste jisti, že Vám bude snímač vyhovat a v rámci námi poskytnuté možnosti výměny snímače za jiný typ budete tohoto chtít využít, nezkracujte vývody od snímače před tím, než jej odzkoušíte a rozhodnete se, že Vám snímač vyhovuje, přišli byste tím o tuto možnost výměny zdarma.

 

6)    Vše zapojíme podle odpovídajícího schématu zapojení, mnoho schémat k našim snímačům naleznete v sekci Schémata zapojení.

 

Humbuckery se čtyřžilovým stíněným kabelem lze zapojit několika způsoby, nicméně pro většinu humbuckerů je standardní zapojení sériové:

 

\

 

Sériové zapojení cívek je tedy u většiny humbuckerů standardní zapojení, zvuk je nejsilnější, má největší dynamiku, brum je potlačen. Standardně se u našich R.M.pickups humbuckerů zapojuje hnědý vodič jako ´živý´ výstup, zelený se žlutým vodičem se spojí dohromady a bílý vodič se spojí se stíněním a uzemní.

 

\

 

Paralelní zapojení cívek je druhou možností, jak zapojit humbucker s potlačením brumu. Oproti sériovému zapojení je zvuk slabší, jemnější, brilantnější, se staženými středy. Více připomíná zvuk single coilu avšak bez brumu.

 

\

 

U tohoto zapojení použitím přepínače zkratujeme (*případně překleneme) jednu z cívek humbuckeru, získáme tak zvuk velmi podobný jednocívkovému snímači, tedy slabší, brilantní zvuk, nicméně musíme počítat s brumem.

* U humbuckerů R.M.pickups jsou u tohoto zapojení po přepnutí přepínače do módu single coil v činnosti (opticky) vnitřní (severní) cívky humbuckerů, tedy u kobylkového snímače cívka dále od kobylky a u krkového humbuckeru cívka blíže ke kobylce - je to tak s ohledem na případný prostřední single coil snímač s jižní polaritou mag. pole. Pokud máte kytaru osazenou pouze dvěmi humbuckery, je vhodné s ohledem na potlačení brumu v módu single coil, použít zapojení, kdy je u krkového snímače v činnosti jižní cívka - toho dosáhneme tím, že spodní kontakt ON-ON přepínače na schématu neuzemníme, ale spojíme s výstupem ze snímače, tedy s hnědým vodičem. Stejným způsobem takto u kobylkového snímače můžeme používat cívku blíže kobylky.

Na kytarách se dvěma humbuckery lze takto dvěma SPDT přepínači (příp. rozepínatelnými potenciometry) rozepínat oba snímače nezávisle na sobě, nebo oba najednou pomocí jednoho DPDT přepínače (příp. jednoho rozepínatelného potenciometru).

 

\

 

Toto zapojení umožňuje přepínat mezi sériovým a paralelním zapojením (viz. výše) pomocí DPDT ON-ON přepínače nebo přepínatelného potenciometru.

Pokud místo ON-ON přepínače použijete trojpolohový ON-ON-ON přepínač (ozn. R.M.pickups 3DPDT), získáte tři zvuky - sériového zapojení / single coilu / paralelního zapojení.

 

\

 

Toto zapojení má význam pouze v případě, že na kytaře jsou minimálně dva snímače. Pokud si jsou snímače podobné také silou výstupu (tehdy bude efekt nejvýraznější) a u jednoho z nich přepneme pomocí DPDT ON-ON přepínače fázi, docílíme poměrně slabého zvuku s převahou vyšších kmitočtů a znatelně ořezanými basy a středy.

 

Poznámka k fázování snímačů:  

- pokud kombinujeme snímače od různých výrobců, je potřeba snímače správně sfázovat - při nesprávně sfázovaných snímačích je zvuk v poloze, kdy máte zapojeny dva nebo více snímačů najednou, výrazně slabší, tenčí a bez basů, viz. také zapojení Phase switching. V takových případech je nutné u jednoho ze snímačů navzájem přehodit mezi sebou začátky nebo konce vinutí jednotlivých cívek (v závislosti na tom, jak je snímač vnitřně zapojen). U našich humbuckerů a jejich standardního sériového zapojení se většinou jedná o záměnu hnědého vodiče za bílý.

U single coilů postačí jednoduše navzájem přehodit začátek a konec vinutí ze snímače, tedy u single coilů R.M.pickups černý s bílým, příp. červený s modrým vodičem.

 

      Nezapomeňte uzemnit také kobylku, všechny uzemnění doporučujeme vést do jednoho bodu, např. na plášť jednoho z potenciometrů (předejte tak tzv. zemním smyčkám). Potenciometry neprohřívejte více, než je nutné a dávejte rovněž pozor na zatečení kalafuny apod. dovnitř potencimetrů nebo přepínačů. Při pájení je vhodné také zakrýt korpus kytary tak, aby Vám cín apod. nepoškodil lak nástroje.

 

Úprava zapojení kompenzující úbytek výšek při stahování Volume potenciometru: 

 

\

Běžně při stahování Volume potenciometru ubývají ve zvuku rychleji vyšší kmitočty. Tímto zapojením lze tento efekt do jisté míry kompenzovat.

Hodnoty součástek jsou orientační, ve většině případů ale budou vyhovovat.

 

7)    Po zapojení přezkoušíme všechny funkce elektroniky nástroje a pokud vše funguje správně, seřídíme výšku snímačů.

 

Seřízení výšky snímačů: 

 

      Vzdálenost snímače od strun může poměrně výrazně ovlivnit výsledný zvuk a to jak hlasitost, tak i barvu. Platí však, že pro každý snímač a nástroj je potřeba ideální vzdálenost nalézt.  Pro pasivní elektromagnetické snímače můžeme za výchozí vzdálenost považovat cca 3mm u kobylkového a cca 4mm u krkového snímače. Pro hlasitost platí, že čím bude snímač  u strun blíže, tím bude zvuk silnější a naopak, pokud dáme snímač od strun dále, výstup ze snímače bude slabší. Tímto způsobem můžeme doladit vzájemnou hlasitost snímačů na nástroji. Nezapomeňte, že u krku mají struny větší rozkmit a zvuk stejně silného snímače, umístěného u krku ve stejných vzdálenostech od strun bude silnější, než u stejného snímače u kobylky. Proto také u většiny našich krkových snímačů používáme slabší magnety.

      Vzdálenost od strun neovlivňuje pouze hlasitost, ale také barvu zvuku. Pokud umístíme snímač ke strunám příliš blízko, bude zvuk nepřirozený, příliš komprimovaný a rozmazaný - to platí zvlášť pro snímače se silnými magnety, které tak mohou svým silným magnetickým polem nepříznivě ovlivňovat kmitání strun. Pokud naopak umístíme snímač od strun příliš daleko, zvuk bude nevýrazný, tenký a mdlý. U snímačů s Alnico magnety je potřeba přihlédnou i k tomu, že čím je snímač strunám blíže, ve zvuku bude přibývat basů.

 

 

Pokud narazíte při montáži snímačů na jakýkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle +420 736 42 57 87, prostřednictvím E-mailu: rmpickups(zavináč)seznam.cz, příp. můžete použít náš formulář zde.