Jaký je rozdíl mezi standardním a ručním vinutím?

 

Drtivá většina výrobců snímačů dnes používá k navíjení cívek automatické navíječky, které samy automaticky ukládají drát závit po závitu přesně vedle sebe. Takto se snímače vyrábějí standardně a tímto způsobem je navinuta naprostá většina snímačů, včetně produktů nejznámějších světových značek.

Naproti tomu všechny naše snímače jsou navíjeny tak, že vedení a ukládání drátu na cívku se provádí ručně, jednotlivé závity nejsou tudíž ukládány přesně vedle sebe, ale více či méně nepravidelně,  tak, jak je pro daný snímač a zvukový záměr optimální. Přesnost ukládání je zcela v našich rukou, kdy způsobem ukládání a napětí drátu máme možnost ovlivnit výslednou charakteristiku snímače. 

Tento, mnohem pracnější a zdlouhavější způsob vinutí, který se také označuje pojmem  ´scattered wound´, však přinásí celou řadu výhod. 

Cívky a snímače navíjené ručně mají především menší kapacitu vinutí, což velmi pozitivně ovlivňuje přenos zejména vyšších kmitočtů, ve výsledku se projeví větší detailností a čistotou,  zvuk je  dynamičtější a ´otevřenější´.  Dalším rezultátem ručního vinutí je také robustnější cívka, což přináší větší výstupní napětí, snímač hraje hlasitěji, než produkty automatických navíječek.

V 50-tých letech minulého století, kdy se datuje pořátek výroby snímačů se snímače vinuly pouze ručně, proto je ruční vinutí také velmi výhodné pro repliky snímačů z tohoto období a rovněž pro ´vintage´ modely. 

Co znamená ´scattered´vinutí?

 

Scattered wound - způsob ručního navíjení cívek, kdy nejsou jednotlivé závity ukládany přesně vedle sebe, jako je tomu u automatických navíječek, ale jsou ukládány více či méně přes sebe, ´na přeskáčku´ (scattered - v překl. roztroušený, rozptýlený...). Tento způsob vinutí ovlivňuje jak kapacitu vinutí, tak i tvar a samotnou indukci cívky, což přináší pro zvuk snímače celou řadu výhod,  viz. předchozí dotaz.  

 

 

Jaký je rozdíl mezi Alnico a keramickými magnety?

 

Magnet je spolu s cívkou základem zvuku snímače - použitý typ magnetu do značné míry předdefinuje zvuk snímače.

V současnosti se nejvíce používají následující druhy magnetů - AlNiCo 2, AlNiCo 5 (v menší míře AlNiCo 3, AlNiCo 8), více druhů keramických magnetů (např. Ceramic8), dále v menší míře také Samarium-Cobalt magnety (námi hodně používané především u baskytarových snímačů) a další. 

 

Obecně, neboť zvuk snímače ve výsledku tvoří všechny jeho součásti - kromě magnetu hlavní měrou samozřejmě cívka, platí:  

      -snímače s keramickými magnety  nabízí většinou silnější výstup, širší rozsah, výraznější atack,  přesnější a definovanější vyšší kmitočty, často také agresívnější, ostřejší a konkrétnější zvuk (mají více vyšších středů). Mnohem lépe zvládají silná hi-gain zkreslení, zvuk je v tomto případě  kompaktnější  a soudržnější´, než u Alnico snímačů, mají rovněž menší brum. 

Díky poměrně silnému magnetickému poli mohou větší čí menší mírou negativně ovlivňovat přirozené kmitání struny a tím tedy i sustain.

Uplatnění najdou nejen v heavy metalu, punku, grunge apod. ale bývají často velice univerzální a osazují se jimi dnes kytary asi nejčastěji. 

 

      AlNiCo magnety (slitina hliníku, niklu a kobaltu) z důvodu větší metalické hustoty produkují více energie v nižších frekvenčních oblastech, což se projevuje teplejším, (vřelejším, hřejivějším - warmer) zvukem, při přibližování snímače ke strunám podíl basů ve zvukovém spektru dále narůstá. Díky slabšímu magnetickému poli umožňují Alnico snímače mnohem přirozenější vibraci strun, více se tak projeví vlastní zvuk nástroje a materiálů, ze kterých je vyroben.

Alnico magnety také na rozdíl od keramických více podléhají stárnutí, vlivem elektromagnetických polí (transformátory v zesilovačích apod.) ztrácí mag. pole Alnico snímačů svou intenzitu, což má vliv i na tvar magnetického pole a samozřejmě na zvuk. Toho se často cíleně využívá a některé naše snímače (nejčastěji custom modely) mají  takto upravené mag. pole již z výroby. 

      - snímače s AlNiCo 2 magnety jsou většinou slabší, díky slabému magnetickému poli neovlivňují tolik přirozené kmitání strun, mají dlouhý sustain, více se projeví zvukové a dynamické vlastnosti nástroje samotného. Produkují teplejší a kulatější, velmi přirozený zvuk s jemnými výškami a měkčím atackem, jsou často používané na jazz a blues, ale i rock, mohou vhodně korigovat ostře znějící nástroj. 

      - snímače s AlNiCo 5 magnety jsou oproti AlNiCo 2 většinou silnější, dynamičtější a jasnější, mají také výraznější basy, typické je jejich použití např. v single coilech. Zvukově se hodí na nejširší použití - od country, blues, jazz až po rock, hard rock ale i heavy metal. 


Pokud tedy vlastníte kytaru s ostrým zvukem, je možno toto korigovat snímačem s AlNiCo 2 magnety, naproti tomu teple a kulatěji znějící nástroj oživí snímač s AlNiCo 5 či keramickými magnety,  ty doporučujeme potom zvlášť v případě, pokud vyžadujete silnější, dravější zvuk nebo používáte velká zkreslení.  

Jak již ale bylo uvedeno, z hlediska snímače jako celku a kombinace konkrétního snímače a nástroje toto platí pouze obecně a nebývá to tak vždy.

 

 

Jaká je optimální vzdálenost snímače od strun?

 

Vzdálenost snímače od strun může poměrně výrazně ovlivnit výsledný zvuk a to jak hlasitost, tak i barvu. Platí však, že pro každý snímač a nástroj je potřeba ideální vzdálenost nalézt.  Pro pasivní elektromagnetické snímače můžeme za výchozí vzdálenost považovat cca 3mm u kobylkového a cca 4mm u krkového snímače. Pro hlasitost platí, že čím bude snímač  u strun blíže, tím bude zvuk silnější a naopak, pokud dáme snímač od strun dále, výstup ze snímače bude slabší. Tímto způsobem můžeme doladit vzájemnou hlasitost snímačů na nástroji. Nezapomeňte, že u krku mají struny větší rozkmit a zvuk stejně silného snímače, umístěného u krku ve stejných vzdálenostech od strun bude silnější, než u stejného snímače u kobylky. Proto také u většiny našich krkových snímačů používáme slabší magnety. 

Vzdálenost od strun neovlivňuje pouze hlasitost, ale také barvu zvuku. Pokud umístíme snímač ke strunám příliš blízko, bude zvuk nepřirozený, příliš komprimovaný a rozmazaný - to platí zvlášť pro snímače se silnými magnety, které tak mohou svým silným magnetickým polem nepříznivě ovlivňovat kmitání strun. Pokud naopak umístíme snímač od strun příliš daleko, zvuk bude nevýrazný, tenký a mdlý. U snímačů s Alnico magnety je potřeba přihlédnou i k tomu, že čím je snímač strunám blíže, ve zvuku bude přibývat basů.

Nalezení ideální vzdálenosti tedy doporučujeme věnovat patřičnou pozornost.

 

 

Při zapnutí dvou snímačů najednou je zvuk velmi slabý a tenký...

 

Pokud kombinujeme snímače od různých výrobců, popř. snímače, které se typicky spolu často nepoužívají, je potřeba snímače správně sfázovat - při nesprávně sfázovaných snímačích je zvuk v poloze, kdy máte zapojeny dva nebo více snímačů najednou, výrazně slabší, tenčí a bez basů, viz. také zapojení Phase switching. V takových případech je nutné u jednoho ze snímačů navzájem přehodit mezi sebou začátky nebo konce vinutí jednotlivých cívek (v závislosti na tom, jak je snímač vnitřně zapojen). U našich humbuckerů a jejich standardního sériového zapojení se většinou jedná o záměnu hnědého vodiče za bílý.

U single coilů postačí jednoduše navzájem přehodit začátek a konec vinutí jednoho ze snímačů, tedy u single coilů R.M.pickups černý s bílým, příp. červený s modrým vodičem.

 

 

Mají kovové kryty snímačů vliv na zvuk?

 

U kovových krytů snímačů a jejich vlivu na zvuk je rozhodující materiál, ze kterého je kryt vyroben. U levnějších a nepříliš kvalitních snímačů (týká se to i snímačů, kterými továrně osazují své nástroje známí a velcí výrobci) se setkáme v drtivé většině případů s mosaznými kryty (s různou povrchovou úpravou). Takový kryt  zvuk snímače degraduje, konkrétně velmi slyšitelně ořeže vyšší kmitočty, rapidně se zhorší konkrétnost i dynamika, zvuk připomíná situaci, kdy přes reprobednu ´přehodíte deku´. Takové kryty nedoporučujeme používat.  

U našich R.M.pickups snímačů používáme (i přes jejich výrazně vyšší cenu) výhradně kovové kryty ze silver-nickel materiálu (také ozn. jako germanium silver nebo alpaka). Tyto kryty mají na zvuk pouze malý slyšitelný vliv a používají je přední výrobci snímačů na celém světě. 

V souvislosti s kovovými kryty a jejich dodatečným osazovaním na snímače upozorňujeme také na nutnost správné montáže krytu, nestačí je na snímač pouze nasadit (v takovém případě je nutno očekávat mikrofoničnost a napískávání snímače).

 

 

Proč většina humbuckerů R.M.pickups nemá stavitelné pólové nástavce?

     

U našich humbuckerů (nejen u nich, ale de facto u naprosté většiny snímačů R.M.pickups) používáme zcela ojedinělou konstrukci kostřiček cívek, u které je vinutí pokládáno přímo na pólové nástavce, bez jakékoliv mezivrsty plastu (jak je to obvyklé u drtivé většiny ostatních výrobců). Výsledkem této konstrukce je vyjímečně konkrétní a detailní zvuk s výbornou dynamikou. Proto také nelze použít obvyklé šrouby, příp. imbusové šrouby, které se běžně používají u klasických konstrukcí humbuckerů. Tyto šroubky jako pólové nástavce však již dnes nemají u snímačů takové opodstatnění , jako dříve. Dnes vyráběné sady strun jsou již magneticky vyvážené, tudíž odpadá nutnost dolazovat poměr hlasitosti jednotlivých strun, k čemuž pólové nástavce ve formě šroubů sloužily. Přínos ve zvuku snímačů, který poskytuje naše konstrukce  cívek je tak mnohem větší, než potřeba  pólových nástavců ve formě šroubů.

Přesto některé snímače R.M.pickups (týká se to například snímačů v kovových krytech apod.) z důvodu klasického designu šrouby mají, v těchto případech je však tato, z našeho hlediska konstrukční nedokonalost, kompenzována jiným způsobem. 

Všechny humbuckery na přání zákazníků vyrábíme i v klasickém provedení se šroubovacími pólovými nástavci.

 

 

Proč neuvádíme výstupní napětí snímačů v mV?

 

Neexistuje standardní metodika, jak výstupní napětí u snímačů pro hudební nástroje měřit, srovnání s údajemi různých výrobců by tak bylo neobjektivní a zavádějící. 
Proto tento údaj slouží vždy pouze pro srovnání výstupních napětí snímačů R.M.pickups! Takto je potřeba brát i údaje uváděné jinými výrobci.