Typ použitého magnetu:

Magnet je spolu s cívkou základem zvuku snímače - použitý typ magnetu do značné míry předdefinuje zvuk snímače.

V současnosti se nejvíce používají následující druhy magnetů - AlNiCo 2, AlNiCo 5 (v menší míře AlNiCo 3, AlNiCo 8),

více druhů keramických magnetů (např. Ceramic8), dále v menší míře také Samarium-Cobalt magnety (námi hodně

používané především u baskytarových snímačů) a další.

Obecně, neboť zvuk snímače ve výsledku tvoří všechny jeho součásti - kromě magnetu hlavní měrou samozřejmě cívka, platí:

-snímače s keramickými (feritovými) magnety nabízí většinou silnější výstup, širší rozsah, výraznější atack, přesnější a definovanější

vyšší kmitočty, často také agresívnější, ostřejší a konkrétnější zvuk (mají více vyšších středů). Mnohem lépe zvládají silná hi-gain zkreslení,

zvuk je v tomto případě kompaktnější a soudržnější´, než u Alnico snímačů, mají rovněž menší brum.  
Díky poměrně silnému magnetickému poli mohou větší čí menší mírou negativně ovlivňovat přirozené kmitání struny a tím tedy i sustain. 
Uplatnění najdou nejen v heavy metalu, punku, grunge apod. ale bývají často velice univerzální a osazují se jimi dnes kytary nejčastěji.


- AlNiCo magnety (slitina hliníku, niklu a kobaltu) z důvodu větší metalické hustoty produkují více energie v nižších frekvenčních oblastech,

což se projevuje teplejším, (vřelejším, hřejivějším - warmer) zvukem, při přibližování snímače ke strunám podíl basů ve zvukovém spektru

dále narůstá. Díky slabšímu magnetickému poli umožňují Alnico snímače mnohem přirozenější vibraci strun, více se tak projeví vlastní zvuk

nástroje a materiálů, ze kterých je vyroben.


Alnico magnety také na rozdíl od keramických více podléhají stárnutí, vlivem elektromagnetických polí (transformátory v zesilovačích apod.)

ztrácí mag. pole Alnico snímačů svou intenzitu, což má vliv i na tvar magnetického pole a samozřejmě na zvuk. Toho se často cíleně využívá

a některé naše snímače (nejčastěji custom modely) mají takto upravené mag. pole již z výroby.


  - snímače s AlNiCo 2 magnety jsou většinou slabší, díky slabému magnetickému poli neovlivňují tolik přirozené kmitání strun, mají dlouhý

sustain, více se projeví zvukové a dynamické vlastnosti nástroje samotného. Produkují teplejší a kulatější, velmi přirozený zvuk s jemnými

výškami a měkčím atackem, jsou často používané na jazz a blues, ale i rock, mohou vhodně korigovat ostře znějící nástroj.


  - snímače s AlNiCo 5 magnety jsou oproti AlNiCo 2 většinou silnější, dynamičtější a jasnější, mají také výraznější basy, typické je jejich

použití např. v single coilech. Zvukově se hodí na nejširší použití - od country, blues, jazz až po rock, hard rock ale i heavy metal.

 

Pokud tedy vlastníte kytaru s ostrým zvukem, je možno toto korigovat snímačem s AlNiCo 2 magnety, naproti tomu teple a kulatěji znějící

nástroj oživí snímač s AlNiCo 5 či keramickými magnety, ty doporučujeme potom zvlášť v případě, pokud vyžadujete silnější, dravější zvuk

nebo používáte velká zkreslení.

 

Samarium-Cobaltový (SM-Co) magnet je ideální pro moderní baskytarové snímače, oproti snímačům s Alnico V magnety mají širší

kmitočtový rozsah a silnější výstup, oproti keramickým snímačům mají barevnější a dynamičtější zvuk s mohutnějším basovým základem.


Jak již ale bylo uvedeno, z hlediska snímače jako celku a kombinace konkrétního snímače a nástroje toto platí pouze obecně a nebývá to

tak vždy.