DC Resistance (stejnosměrný odpor, uváděn v kiloohmech):

U humbuckerů jsou uváděny dvě hodnoty, např. 16/8kOhm - tzn. hodnota DC resistance obou cívek

zapojených sériově (series) / hodnota DC resistance jedné cívky (split).

U single coilů je uváděna pouze jedna hodnota.

Hodnota DC resistance je důležitým vodítkem pro výběr snímačů.

Vyšší hodnota nejčastěji znamená silnější výstup, ale zároveň menší podíl vyšších kmitočtů a obráceně.

Neplatí to ve všech případech, roli hrají i jiné faktory (použitý magnet, konstrukce a geometrie cívky atd...),

nicméně většinou tomu tak je.